پیام رهبر

مدیرعامل

تاریخ

ساعت

    اخبار جدید


دستورالعمل تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای 90هزار دستگاه تاکسی فرسوده دستورالعمل تسهیلات اعطایی از سوی شعب بانک‌های عامل به متقاضیان طرح نوسازی 90هزار دستگاه تاکسی فرسوده ناوگان عمومی حمل و نقل شهری
مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی از اجرای مصوبات شورای ترافیک خبر داد به گزارش روابط عمومی شهرداری ، طهماسبی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی از اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان خبر دا
شهردار مشگین‌شهر: طرح‌های ترافیکی در خیابان‌های مشگین‌شهر اجرا می‌شود به گزارش روابط عمومی شهرداری ،شهردار مشگین‌شهر گفت: با برنامه‌ریزی‌های اساسی، طرح‌های ترافیکی در خیابان‌های مشگین شهر اجرا می‌شود.
اطلاعیه سازمان حمل و نقل همگانی در خصوص ثبت نام در سامانه جامع آماری اطلاعیه سازمان حمل و نقل همگانی در خصوص ثبت نام در سامانه جامع آماری
نصب برچسب نرخ های جدید تاکسی درون شهری در سال ۹۴ بر روی شیشه خودروها به گزارش روابط عمومی شهرداری ، برچسب قیمت های جدید تاکسی ها در سال ۹۴ بر روی شیشه خودروها نصب شد

     آرشیو اخبار


دستورالعمل تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای 90هزار دستگاه تاکسی فرسوده

دستورالعمل تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای 90هزار دستگاه تاکسی فرسوده دستورالعمل تسهیلات اعطایی از سوی شعب بانک‌های عامل به متقاضیان طرح نوسازی 90هزار دستگاه تاکسی فرسوده ناوگان عمومی حمل و نقل شهری

مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی از اجرای مصوبات شورای ترافیک خبر داد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی از اجرای مصوبات شورای ترافیک خبر دادبه گزارش روابط عمومی شهرداری ، طهماسبی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی از اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان خبر دا

شهردار مشگین‌شهر: طرح‌های ترافیکی در خیابان‌های مشگین‌شهر اجرا می‌شود

شهردار مشگین‌شهر: طرح‌های ترافیکی در خیابان‌های مشگین‌شهر اجرا می‌شودبه گزارش روابط عمومی شهرداری ،شهردار مشگین‌شهر گفت: با برنامه‌ریزی‌های اساسی، طرح‌های ترافیکی در خیابان‌های مشگین شهر اجرا می‌شود.

اطلاعیه سازمان حمل و نقل همگانی در خصوص ثبت نام در سامانه جامع آماری

اطلاعیه سازمان حمل و نقل همگانی در خصوص ثبت نام در سامانه جامع آماریاطلاعیه سازمان حمل و نقل همگانی در خصوص ثبت نام در سامانه جامع آماری

نصب برچسب نرخ های جدید تاکسی درون شهری در سال ۹۴ بر روی شیشه خودروها

نصب برچسب نرخ های جدید تاکسی درون شهری در سال ۹۴ بر روی شیشه خودروهابه گزارش روابط عمومی شهرداری ، برچسب قیمت های جدید تاکسی ها در سال ۹۴ بر روی شیشه خودروها نصب شد